Kropla drąży skałę

Naszą pasją jest woda

W związku z niskimi temperaturami przypominamy, iż każdy odbiorca zobowiązany jest zabezpieczyć wodomierz przed zamarznięciem. Niezabezpieczone instalacje w wyniku mrozów mogą zamarznąć co doprowadzi do uszkodzenia wodomierza. Osoby posiadające studzienkę wodomierzową proszone są o jej ocieplenie.

Koszt wymiany uszkodzonego w powyższy sposób wodomierza ponosi Odbiorca.

Informacje


Toaleta to nie śmietnik


Toaleta nie nie śmietnik. Na pewno wiesz, co powinno się w niej znaleźć ...

czytaj więcej...

Bezumowny pobór wody


Do państwa dyspozycji właśnie oddajemy nowy formularz umożliwiający zgłoszenie bezumownego poboru wody i odprowadzania ścieków. 

czytaj więcej...
Zgłaszanie awarii

Zgłaszanie awarii


W celu zgłoszenia awarii sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych prosimy o pilny kontakt telefoniczny.

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie stanu wodomierza


Dla Państwa wygody oferujemy możliwość podawania stanu wodomierza on-line.

Dojazd

Dojazd


Dojazd możliwy jest od strony ul. Armii Krajowej lub ul. Młyńskiej.

Aktualności


Bieżące informacje z działalności PWiK