Ogłoszenia i Komunikaty


UWAGA !

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w trosce o zdrowie zarówno Państwa, jak i naszych pracowników oraz ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa i konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej, podjęliśmy decyzję o całkowitym ograniczeniu bezpośrednich kontaktów związanych z załatwianiem spraw w siedzibie naszej Spółki.

Od dnia 16 marca do odwołania nie będzie czynna Kasa i Biuro Obsługi Klienta.

Proponujemy w zamian wykorzystanie dostępnych kanałów komunikacji, tzn. poczty tradycyjnej i elektronicznej (bok@pwikcl.pl, pwikcl@pwikcl.pl), faxu: 324318200, telefonów (BOK: 32 4318180 wew. 952 lub 953).

Natomiast wszelkie płatności prosimy regulować przelewem, na konto wskazane w fakturze.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Jednocześnie informujemy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie rozprzestrzenia się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie można się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20,

zatrudni pracowników na stanowisko: monter sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Opis stanowiska:
jako nasz pracownik będziesz odpowiedzialny m.in. za eksploatację, remonty i usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zawodowego – pożądane sanitarne,

 • prawa jazdy kat. B,

 • umiejętności pracy w grupie,

 • chęci i predyspozycji do pracy w terenie,

 • dyspozycyjności, uczciwości, rzetelności i samodzielności,

 • chęci podnoszenia kwalifikacji,

Co w zamian oferujemy:

 • umowę o pracę,

 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,

 • dodatkowy program emerytalny,

 • bardzo dobre warunki pracy – bhp,

 • możliwość rozwoju i zdobywaniana nowych uprawnień.

Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy o przesłanie CV na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20 lub email: pwikcl@pwikcl.pl

WAŻNE ! Prosimy o dołączenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym CV, w celu wykorzystania ich w obecnym i w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przez okres 12 miesięcy. ”


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Data wygaśnięcia oferty pracy 2021-10-31

 


PWiK Czerwionka-Leszczyny przypomina, że podczas napełniania basenów ogrodowych wodą z sieci wodociągowej należy pamiętać aby strumień wody był umiarkowany, gdyż zwiększenie prędkości przepływu wody w sieci może skutkować jej zanieczyszczeniem.
Zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków możliwe jest wyłącznie w sytuacji opomiarowania poboru podlicznikiem ogrodowym.


Oddamy ziemię z wykopów. Zapewniamy bezpłatny dowóz na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 606359810, 602786043.


 W związku z niskimi temperaturami przypominamy, iż każdy odbiorca zobowiązany jest zabezpieczyć wodomierz przed zamarznięciem. Niezabezpieczone instalacje w wyniku mrozów mogą zamarznąć co doprowadzi do uszkodzenia wodomierza. Osoby posiadające studzienkę wodomierzową proszone są o jej ocieplenie.

Koszt wymiany uszkodzonego w powyższy sposob wodomierza ponosi Odbiorca.



Niniejszym informujemy, że z dniem 01.01.2012 r. weszła w życie znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, (Dz.U. 152 poz.897 z 2011 r.) nakładająca na właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązek udokumentowania korzystania z usług opróżniania zbiornika bezodpływowego   i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.      

W związku z powyższym proponujemy zawarcie z PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. stosownej umowy.   W razie zainteresowania naszą propozycją prosimy o kontakt tel. 32 4318180, 606359810.                                                                 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach przypomina Odbiorcom usług posiadających wodomierze do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej o konieczności przeprowadzenia wtórnej legalizacji lub wymiany ich na nowe  z ważną cechą legalizacyjną. Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do wymiany i weryfikacji tych urządzeń. Odbiorca powinien poinformować PWiK o zamiarze wymiany lub powtórnej legalizacji wodomierza celem oplombowania go. Brak cechy legalizacyjnej lub plomb będzie skutkował niemożnością rozliczenia zużycia wody bezpowrotnie zużytej na podstawie posiadanego wodomierza. 

W przypadku problemów z ustaleniem okresu legalizacji wodomierza prosimy  o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta PWiK Czerwionka-Leszczyny  Sp. z o.o.

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii