Beczka asenizacyjna


Aktualna cena za wywóz nieczystości beczką wynosi 210 zł/kurs dla szamb oraz 230 zł/kurs dla przydomowej oczyszczalni, cena nie jest uzależniona od ilości wypompowanych nieczystości. Obsługa pojazdu nie pobiera opłaty za usługi asenizacyje, a faktura zostanie wysłana pocztą. Przy zamawianiu prosimy o informacje czy usługa dotyczy szamba czy oczyszczalni przydomowej.

Informujemy również, iż usługa może zostać odwołana z naszej strony z ważnych przyczyn takich jak  awaria sprzetu, trudne warunki pogodowe i drogowe (zaspy, niskie temperatury ) itp.  

Klient powinien zapewnić właściwy dojazd i dostęp do zbiornika (szamba), w tym odśnieżenie drogi dojazdowej w okresie zimowym.

 

Kontakt telefoniczny w godzianch 7 - 14:

32 43 18 180 wew.945 lub 606 359 810

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii