Aktualności


W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w trosce o zdrowie zarówno Państwa, jak i naszych pracowników oraz ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa i konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej, podjęliśmy decyzję o ograniczeniu bezpośrednich kontaktów związanych z załatwianiem spraw w siedzibie naszej Spółki.

Proponujemy w kontaktach z Biurem Obsługi Klienta  wykorzystywanie dostępnych kanałów komunikacji, tzn. poczty tradycyjnej i elektronicznej (bok@pwikcl.pl, pwikcl@pwikcl.pl), telefonów (BOK: 32 4318180 wew. 952 lub 953).

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest załatwianie spraw osobiście w Biurze Obsługi Klienta znajdującego się w siedzibie PWiK po wcześniejszym umówieniu wizyty 

Wszelkie płatności na rzecz PWiK prosimy regulować przelewem, na konto wskazane w fakturze.

Jednocześnie informujemy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie rozprzestrzenia się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie można się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.


 

 

Na początku czerwca 2017 roku zostały zamontowane kolejne urządzenia, które mają służyć mieszkańcom w upalne dni dla ochłody. Pierwsze z nich, tuż obok zdroju przy ul. Furgoła, to "latarnia" zraszająca powietrze ...

słupek_1

słupek_2

... drugie, to kurtyna wodna przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym na ul. Szkolnej.

KURTYNA

 


 

W połowie lipca 2013 roku zostały zabudowane zdroje uliczne wody pitnej, mieszkańcom ku ochłodzie podczas upałów. Pierwszy stoi przy rondzie w Czerwionce (na skwerku przed "Ratuszem") ...

Zdrój Czerwionka_1

Zdrój Czerwionka_2

 

... drugi w Leszczynach przy ulicy Morcinka (przed księgarnią).

Zdrój Leszczyny_1

Zdrój Leszczyny_2

 


 

Medal 50-lecia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Czerwionce-Leszczynach

28 grudnia 2012 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej uhonorowano Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach jubileuszowym medalem 
50-lecia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Dziękujemy. Wyróżnienie to stanowi dla nas zachętę i jednocześnie zobowiązuje do dalszej wytężonej pracy dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii