E-faktura


E-faktura jest usługą skierowaną do wszystkich Klientów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach polegającą na zastąpieniu papierowej, tradycyjnej faktury - fakturą elektroniczną.

Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych jest :

- posiadanie podpisanej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

- dostęp do urządzenia z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt dokumentów w formacie PDF

- posiadanie adresu e-mail

- wypełnienie, podpisanie i doręczenie do nas „Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną” 

 

Klient może przekazać prawidłowo wypełniony formularz Oświadczenia za pomocą następujących kanałów komunikacji:

- korespondencyjnie poprzez przesłanie pocztą na adres siedziby: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20;   

- dostarczenie osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do siedziby PWiK lub do BOK;

- w postaci elektronicznej poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia w formacie pliku PDF na adres: bok@pwikcl.pl lub pwikcl@pwikcl.pl .

 

Szczegółowe informacje dotyczące e-faktur w tym zmiany danych do przesyłania czy rezygnacji z usługi opisano w Regulaminie przesyłania faktur w formie elektronicznej, który wraz z stosownymi oświadczeniami dostępny jest w zakładce Obsługa klienta/e-faktura/Regulamin

 

Wybierając e-fakturę:

- zyskujesz na czasie doręczenia faktury w stosunku do papierowej wysyłanej operatorem pocztowym

- możesz ją odebrać z każdego miejsca gdzie jest dostęp do internetu

- przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii