Taryfy


W dniu 20.09.2023 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została ogłoszona zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która wejdzie w życie dnia 28.09.2023 r. i będzie obowiązywać na terenie działalności PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. przez okres trzech lat.

Taryfa obowiązująca od 28.09.2023 r. do 28.09.2026 r. 

 


W dniu 06.08.2021 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-157-2021.html została ogłoszona zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która wejdzie w życie dnia 14.08.2021 r. i będzie obowiązywać na terenie działalności PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. przez okres trzech lat.

Taryfa obowiązująca od 14.08.2021 r. do 14.08.2024 r.

 Informujemy, że w związku z trwającą procedurą weryfikacji i zatwierdzenia przez regulatora tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się dotychczasową.

 

W dniu 15.05.2018 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-ret-070-7-26-2018.html) została ogłoszona zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która wejdzie w życie dnia 23.05.2018 r. i będzie obowiązywać na terenie działalności PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. przez okres trzech lat.

Taryfa obowiązująca od 23.05.2018 r. do 23.05.2021 r.

 


 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązująca od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r., na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. z dn. 27.11.2017 r., poz. 2180) ulega przedłużeniu. Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy, jednak nie dłużej niż do 9 czerwca 2018 r. 

Taryfy obowiązujące od 01.04.2017r. do 31.03.2018r.

 


 

 
 
 
Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii