Cenniki


CENNIK obowiązujący od 1.05.2024 r.

 

Usługa

j.m.

Wartość netto

VAT %

Wartość brutto

 

I. Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków

1. Uzgodnienie branżowe

szt.

97,56

23

120,00

2. Uzgodnienie lokalizacji

h

97,56

23

120,00

3. Uzgodnienie projektu sieci wod-kan

h

97,56

23

120,00

4. Nadzór branżowy

h

97,56

23

120,00

5. Dojazd

h

98,09

23

120,65

       

 

II. Usługi projektowe

1. Wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej zlokalizowanej na posesji Inwestora

szt.

406,51

23

500,00

2. Wykonanie planu sytuacyjnego przyłacza wody lub kanalizacji sanitarnej

szt.

569,11

23

700,00

3. Wykonanie planu sytuacyjnego przyłacza wody i kanalizacji sanitarnej *

szt.

650,41 23 800,00
 

 

     

III. Usługi montażowe

1. Plombowanie podlicznika

szt.

65,46

8

70,70

 

IV. Obsługa geodezyjna

1. Inwentaryzacja przyłącza

szt.

813,01

23

1.000,00

 

V. Pozostałe usługi

1. Wywóz nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych wozem asenizacyjnym o poj.6,1m3

kurs

194,44

8

210,00

2. Wywóz nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków o ilości nie przekraczającej 3m3 kurs       212,96 8 230,00

3. Usługa sprzętem do udrażniania kanalizacji

h

210,41

23

258,80

4. Odbiór na stacji zlewnej nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych

m3

  10,47

8

   11,31

5. Odbiór na stacji zlewnej nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków m3 24,73 8 26,71

* - Uzgodnienia płatne dodatkowo zgodnie z dokumentem (fakturą) zarządcy infrastruktury

Powyższe ceny dotyczą usług wykonywanych w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500

Usługi wykonywane poza tymi godzinami wyceniane będą indywidualnie.

Cennik obowiązujący od 1.05.2024 r. w formacie PDF

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii