Cenniki


CENNIK obowiązujący od 01.09.2022 r.


Usługa

j.m.

Wartość netto

VAT %

Wartość brutto

 

I. Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków

1. Uzgodnienie branżowe

szt.

97,56

23

120,00

2. Uzgodnienie projektu sieci wod-kan

h

97,56

23

120,00

3. Nadzór branżowy

h

97,56

23

120,00

4. Dojazd

h

98,09

23

120,65

 

II. Usługi montażowe

1. Plombowanie podlicznika

szt.

65,46

8

70,70

 

III. Obsługa geodezyjna

1. Inwentaryzacja przyłącza

szt.

634,15

23

780,00

 

IV. Pozostałe usługi

1. Wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym              o poj.6,1m3

kurs

152,78

8

165,00

2. Usługa sprzętem do udrażniania kanalizacji

h

210,41

23

258,80

3. Odbiór ścieków bytowo-gospodarczych na stacji zlewnej

m3

   8,73

8

   9,43

Powyższe ceny dotyczą usług wykonywanych w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500

Usługi wykonywane poza tymi godzinami wyceniane będą indywidualnie.

Cennik obowiązujący od 01.09.2022 r. w formacie PDF

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii