Cenniki


CENNIK obowiązujący do 31.08.2021 r.

Usługa

j.m.

wartość netto

vat %

wartość brutto

    I. Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków

1. Uzgodnienie branżowe

szt.

89,43

23

110,00

2. Uzgodnienie projektu sieci wod-kan

h

89,43

23

110,00

3. Nadzór branżowy

h

89,43

23

110,00

4. Dojazd
h 82,19 23 101,09

    II. Usługi montażowe

1. Plombowanie wodomierza szt. 42,38 8 45,77

    III. Obsługa geodezyjna

1. Inwentaryzacja przyłącza

szt.

634,15

23

780,00

    IV. Pozostałe usługi

1. Wywóz nieczystości wozem  asenizacyjnym o poj. 6 m3

kurs

134,26

8

145,00

2. Usługa sprzętem do udrażniania kanalizacji

h

171,54

23

210,99

3. Odbiór ścieków bytowo gosp. na stacji zlewnej

m3 8,50 8 9,18

Powyższe ceny dotyczą usług wykonywanych w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500

Usługi wykonywane poza tymi godzinami wyceniane będą indywidualnie.

Cennik obowiązujący do 31.08.2021 w formacie PDF

Cennik obowiązujący od 1.09.2021 w formacie PDF

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii