Nasze dane


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20

 

NIP: 642-22-44-489

REGON: 273535471

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000106804

 

Konto: ING Bank Śląski S.A. o. Czerwionka-Leszczyny  

           61 1050 1344 1000 0004 0280 5857

 

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii